Specjalistyczny gabinet psychologiczny

Edyta Modzelewska

Moje kompetencje

Studiowałam psychologię na UAM Poznań i w roku 1993 uzyskałam dyplom magistra. W tym tez roku podjęłam prace w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie i pracujowałam tam 20 lat.
Zajmowałam się przez lata pacjentami na oddziałach psychiatrycznych otwartych i dozorowanych WSN, w tym czasie podjęłam specjalizację w zakresie psychologii klinicznej, w 1996 uzyskałam I stopień specjalizacji, w 2000 roku drugi stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej i rozpoczęłam 4 –letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii.
W roku 2005 uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcję Naukową Psychoterapii, Sekcję Naukowa Terapii Rodzin

Moja droga zawodowa była poszukiwaniem swojego miejsca w psychoterapii, szkoliłam się w Terapii Systemowej Rodzin (dwa stopnie szkolenia), odbyłam szkolenie w NLP, kilka szkoleń w terapii eriksonowskiej, była tez faza fascynacji terapią egzystencjalną i po latach doświadczeń zataczając krąg wróciłam do punktu wyjścia wszystkich szkół terapeutycznych-do szkoły czerpiącej z psychoanalizy, czyli do podejścia psychodynamicznego. Powrót ten zaowocował podjęciem edukacji w 4 –letniej Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej.
Po latach doświadczeń zawodowych uznałam, że ta szkoła psychoterapeutyczna daje mnie jako terapeucie najspójniejszą wizję psychoterapii i największe możliwości leczenia pacjentów.
Pracuję pod stała superwizją, głównie z osobami dorosłymi i adolescentami

Psychoterapia psychodynamiczna​

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z koncepcji psychoanalitycznej. Paradygmat ten zakłada, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, oraz wzorce relacji interpersonalnych
Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na relacji terapeutycznej i więzi jaka powstaje miedzy terapeuta a pacjentem w sytuacji terapeutycznej.
Zadaniem pacjenta jest dzielenie się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami, fantazjami. Terapeuta tworzy hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta analizując wnoszone na terapię treści, dane biograficzne, dynamikę relacji. Terapia opiera się na zjawisku przeniesienia – czyli nieświadomym kierowaniu do terapeuty uczuć, oczekiwań, postaw, których pacjent doświadczył w przeszłości z ważnymi osobami ze swojego życia.
Praca terapeutyczna polega na dostarczeniu pacjentowi nowego rozumienia jego świata wewnętrznego oraz korektywnego przeżycia relacji z terapeuta, które stanie się podstawa do zmian w relacjach w realnym życiu pacjenta.
Jako, że w tym rodzaju podejścia terapeutycznego najważniejsza jest relacja, nie jest możliwa praca online, na skype, przez telefon, a wyłącznie praca na sesji.

 

Aktualności

Link do strony znany lekarz

Edyta Alicja Modzelewska – ZnanyLekarz.pl

wpis pierwszy

Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

wpis pierwszy

Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CZYTAJ WIĘCEJ >>

Forma pracy terapeutycznej w konwencji psychodynamicznej

Zwykle kontakt zaczyna się od 1-3 spotkań konsultacyjnych, które pozwalają terapeucie określić problematykę pacjenta i podjąć decyzję, co do właściwej formy psychoterapii (ekspresyjna, czy podtrzymująca)
Forma terapii ekspresyjnej polega na pogłębionej analizie podświadomości i ma prowadzić do zmian w strukturze osobowości. Wymaga sesji raz w tygodniu, sesja zwykle trwa 45-50 minut.
Forma podtrzymująca, wspierająca sprowadza się do poradnictwa, psychoedukacji, terapeuta skupia się na redukcji niepokoju i adaptacji do sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości pacjenta. Jej częstotliwość jest zróżnicowana, zależna od sytuacji pacjenta, w stanach kryzysu może to być kilka spotkań w tygodniu, mogą tez sesje odbywać się co dwa tygodnie, Czas trwania sesji jest 45-50 min.
Jeśli terapeuta i pacjent dojdą do porozumienia co do celu terapii i jej formy, zawierają kontrakt terapeutyczny, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa obu stronom,

Kontrakt


 

Dla kogo dedykowana jest psychoterapia psychodynamiczna

Jest ona propozycją dla osób, które cierpią z powodu:
zaburzeń lękowych ( fobie, ataki paniki, stany lękowe)
zaburzeń psychosomatycznych (bóle brzucha, kłucia w klatce piersiowej, migreny, problemy gastryczne i skórne)
zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
– zaburzeń hipochondrycznych
zaburzeń depresyjnych
zaburzeń osobowości
zaburzeń jedzenia
problemów seksualnych

 

Kontakt
Leszno , ul Chrobrego 22  wejście A
Tel 508 33 70 52
edyta.modzelewska@gmail.com

Dni przyjmowania:
poniedziałek,wtorek, czwartek 15.30-20.00

cennik:
terapia indywidualna 170zł (45 min)
małżeńska 200zł (60 min)
pierwsza konsultacja 200zł

Aktualności

wpis pierwszy

To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie! Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor

Czytaj więcej »

wpis drugi

Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Czytaj więcej »

wpis trzeci

Jestem akapitem tekstu. Kliknij przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Czytaj więcej »
Close Menu